Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i00881

Typ/Type:dwie ryciny na jednej karcie
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Wiślica
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Busko-Zdrój województwo świętokrzyskie (kieleckie) gmina Wiślica
Tytuł/Title:[1] "Pamiątki po Twardowskim: Drzwi Twardowskiego. (Podług fotografii M. Olszyńskiego.) (2031)"; [2] "Płaskorzeźba na Wiślickim kościele. (Podług fotografii M. Olszyńskiego.) (2032)."
Autor/Author:Piotr Dyamentowski wg Marcina Olszyńskiego
Cykl/Series/Cycle/Period:[Cykl: "PAMIĄTKI PO TWARDOWSKIM."]
Sygnatura/Signature:Rycina 1) niesygnowana; rycina 2) sygnowana na płycie w prawym dolnym rogu kompozycji: "DYAMENTOWSKI"
Technika/Technique:drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 190x100 mm (kompozycja); 2) 188x70 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, kompozycja bez wad, marginesy karty nieznacznie poplamione
Datowanie/Dating:1871
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 334 z 23.11.1871 s. 324
Inf. o Autorze/Information about an Author:Piotr Dyamentowski warszawski drzeworytnik czynny w latach 1871-1878, rytujący dla "Kłosów" i "Drzeworytni Warszawskiej"; zob. SAP t. 2 s. 134
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 21083 i 21084
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz obszerny tekst w kserokopii autorstwa Kazimierza Władysława Wójcickiego. Spis treści rocznika nie podaje autora rysunków wg którego wykonano ryciny na podstawie fotografii
Cena/Price:140
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Małopolska
Numer katalogowy/Number:i00881
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski architektura detale architektoniczne, kultura rzemiosło artystyczne, religia legendy i mity / architecture architectural details/architectural detail, culture arts and crafts, handicraft, religion legends and myths/legend and myth / Architektur architektonische Details/architektonisches Detail, Kultur Kunsthandwerk, Religion Sagen und Mythen / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich