Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i08620
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Złoczów / Золочів
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Złoczów województwo tarnopolskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Herby w wieżyczkach zamku złoczowskiego."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Litografia
Wymiary/Size/Capacity:94x62 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, słabe plamy na marginesach karty (rycina po konserwacji), w typowy sposób nieco przebija tekst z drugiej strony karty.
Pochodzenie/Origin:Z: Przyjaciel Ludu nr 17 z 25.10.1844 s. 133.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Zamek zbudowany 1634-1636 przez wojewodę ruskiego Jakuba Sobieskiego jako twierdza bastionowa na miejscu drewnianej twierdzy, wewnątrz twierdzy niewielki pałac, spalona 1672 i 1797, od 1834 koszary, a od 1873 więzienie, obecnie restaurowana z przeznaczeniem na cele muzealne; zob. Tokarski 2000 t. 1ss.190-191.
Cena/Price:100
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i08620
Kategorie tematyczne/Categories:architektura detale architektoniczne, historia heraldyka, sfragistyka i weksylologia / architecture architectural details/architectural detail, history heraldics / Architektur architektonische Details/architektonisches Detail, Geschichte Wappenkunde / lithograph / Lithographie