Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i08643
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy galicyjskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina-Galicja Wschodnia / Podole
Tytuł/Title:"Wieś na Podolu Galicyjskiém. (5420)"
Autor/Author:Wg Wojciecha Grabowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:209x326 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie (po konserwacji).
Datowanie/Dating:1879
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 741 z 11.09.1879 s. 168.
Inf. o Autorze/Information about an Author:- Wojciech Grabowski (15.04.1850 Zwierzyniec (Kraków) - 2.06.1885 Lwów) ceniony i popularny rysownik, ilustrator i malarz. W latach 1866-1871 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych (SSP), zaś w latach 1871-1872 w Monachium (i być może w Rzymie). Pracę ilustratora czasopism rozpoczął w Wiedniu w 1872 i tegoż roku powrócił do kraju mieszkając m.in. we Lwowie, Przemyślu i w Krakowie. Początkowo w swoich kompozycjach preferował tematykę fantastyczną, a następnie tematykę etnograficzną znaną mu z wędrówek po wsiach i miasteczkach galicyjskich, gdzie portretował życie ludu galicyjskiego, od 1875 współpracował z "Kłosami", potem również z "Biesiadą Literacką" i "Tygodnikiem Ilustrowanym"; zob. SAP t. 2 ss. 450-451, nadto Polski słownik biograficzny (PSB) t. 8 s. 516.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo Wojciecha Grabowskiego ustalono w oparciu o spis treści półrocznika.
Cena/Price:180
Słowa kluczowe/Keywords:Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i08643
Kategorie tematyczne/Categories:architektura budownictwo ludowe, etnografia Ukraińcy typy ludowe / architecture country/folk builidings/country/folk builiding, ethnography folk types/folk type the Ukrainians / Architektur Volksbauwesen, Etnographie Ukrainer Volkstypen/Volkstyp / wood-engraving / Holzstich