Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i00892

Typ/Type:zestaw 5 rycin na 3 kartach
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Częstochowa
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat grodzki Częstochowa województwo śląskie (częstochowskie)
Tytuł/Title:[1]" WIDOK ZEWNĘTRZNY KRUCHTY KOŚCIOŁA CZĘSTOCHOWSKIEGO."; [2]" DAWNY ARSENAŁ W CZĘSTOCHOWIE."; [3] "ZEGAR ASTRONOMICZNY, ZABRANY PRZEZ JANA III POD WIEDNIEM Z NAMIOTU W. WEZYRA. (W skarbcu częstoch.)"; [4] "ORNAT WYSZYWANY RĘKĄ KRÓLOWEJ JADWIGI. (W skarbcu częstochowskim)."; [5] " DRZWI GŁÓWNE KAPLICY N.M.P. W CZĘSTOCHOWIE."
Autor/Author:1) Monogramista L. S.; 2) Monogramista W. S.; 3) Monogramista L. F.; wszystkie wg Władysława Szernera
Sygnatura/Signature:Ryciny sygnowane na płycie: 1) "L. S." (?); 2) "W. S." (?); 3) "L. F."; pozostałe ryciny niesygnowane.
Technika/Technique:Drzeworyty sztorcowe
Wymiary/Size/Capacity:1) 239x187; 2) 130x93; 3) 167x87; 4) 167x93; 5) 210x110 mm.
Stan/Condition:Ryciny w ładnych stanach; rycina 3) z nieznacznym wydawniczym zagięciem papieru; ryciny 4) i 5) z bardzo nieznacznymi plamkami.
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 262 z 1.10.1864: 1) s.364; 2)-4) s.365 i 5) s.368.
Inf. o Autorze/Information about an Author:L. Frick (Fryk) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1863-1868, rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego", zob. SAP t.2 s.249, Rudniewska (Słownik) s.44 (obszerniej). L. Fiedler warszawski drzeworytnik czynny w latach 1860-1882, autor stosunkowo nielicznych drzeworytów, związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym", zob. Opałek s.47, nadto Rudniewska (Słownik) s.43, SAP (również w suplemencie) nie notuje tego ksylografa.
Literatura/Literature:Grajewski 1972: 1) poz. 21572; 2) poz. 21571; 4) poz. 25377; 5) poz. 21570; ryciny 3) nie notuje.
Uwagi/Comments:Całość cyklu 5 rycin do artykułu: "Kilka pamiątek z Częstochowy. (Z rysunkami Szernera).". Zachowane całe karty wraz z anonimowym tekstem. Dość rzadkie ryciny. Prawdopodobnie autorem ryciny 3) jest K. Frick (Fryk), znacznie mniej prawdopodobnym jest autorstwo L. Fiedlera.
Cena/Price:400
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo/Małopolska/paulini
Numer katalogowy/Number:i00892
Kategorie tematyczne/Categories:architektura klasztory kościoły obiekty wojskowe sanktuaria wojskowość, architektura detale architektoniczne wnętrza, kultura rzemiosło artystyczne, przyroda astronomia / architecture churches/church military/the army monasteries/convents/monastery/convent sanctuaries/sanctuary, architecture architectural details/architectural detail interiors/interior, culture arts and crafts, handicraft, nature/wildlife astronomy / Architektur Heiligtümer/Heiligtum Kirchen/Kirche Kloster Militärwesen, Architektur architektonische Details/architektonisches Detail nnere/Inneres, Kultur Kunsthandwerk, Natur Astronomie / wood-engraving / Holzstich