Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i00892

Typ/Type:zestaw 5 rycin na 3 kartach
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Częstochowa (Jasna Góra)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat grodzki Częstochowa województwo śląskie (częstochowskie)
Tytuł/Title:Częstochowa. Jasna Góra / [1] Widok zewnętrzny kruchty kościoła częstochowskiego; [2] Dawny arsenał w Częstochowie; [3] Zegar astronomiczny, zabrany przez Jana III pod Wiedniem z namiotu w. wezyra (w skarbcu częstochowskim); [4] Ornat wyszywany ręką królowej Jadwigi (w skarbcu częstochowskim); [5] Drzwi główne kaplicy N.M.P. w Częstochowie / [1]" WIDOK ZEWNĘTRZNY KRUCHTY KOŚCIOŁA CZĘSTOCHOWSKIEGO."; [2]" DAWNY ARSENAŁ W CZĘSTOCHOWIE."; [3] "ZEGAR ASTRONOMICZNY, ZABRANY PRZEZ JANA III POD WIEDNIEM Z NAMIOTU W. WEZYRA. (W skarbcu częstoch.)"; [4] "ORNAT WYSZYWANY RĘKĄ KRÓLOWEJ JADWIGI. (W skarbcu częstochowskim)."; [5] " DRZWI GŁÓWNE KAPLICY N.M.P. W CZĘSTOCHOWIE."
Autor/Author:1) Monogramista L. S.; 2) Monogramista W. S.; 3) Monogramista L. F.; wszystkie wg Władysława Szernera
Sygnatura/Signature:Ryciny sygnowane na płycie u dołu kompozycji: rycina 1) w lewym rogu "L. S." (?); rycina 2) w lewym rogu "W. S." (?); rycina 3) pośrodku "L. F."; zaś pozostałe ryciny niesygnowane
Technika/Technique:drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 239x187 mm; 2) 130x93 mm; 3) 167x87 mm; 4) 167x93 mm; 5) 210x110 mm (kompozycje)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie; rycina 3) z nieznacznym wydawniczym zagięciem papieru; ryciny 4) i 5) z bardzo nieznacznymi plamkami
Datowanie/Dating:1864
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 262 z 1.10.1864: 1) s. 364; 2)-4) s. 365 i 5) s. 368
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) Ludwik Frick (Fryk) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1863-1868, rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego"; zob. SAP t. 2 s. 249, Rudniewska (Słownik) s. 44 (obszerniej). 2) L. Fiedler warszawski drzeworytnik czynny w latach 1860-1882, autor stosunkowo nielicznych drzeworytów, związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym"; zob. Opałek s. 47, nadto Rudniewska (Słownik) s. 43, SAP (również w suplemencie) nie notuje tego ksylografa
Literatura/Literature:Grajewski 1972: 1) poz. 21572; 2) poz. 21571; 4) poz. 25377; 5) poz. 21570; ryciny 3) nie notuje
Uwagi/Comments:Całość cyklu 5 rycin do artykułu: "Kilka pamiątek z Częstochowy. (Z rysunkami Szernera).". Zachowane całe karty wraz z anonimowym tekstem. Spis treści półrocznika nie podaje autora tekstu. Dość rzadkie ryciny. Prawdopodobnie autorem ryciny 3) jest Ludwik Frick (Fryk); znacznie mniej prawdopodobnym jest autorstwo L. Fiedlera
Cena/Price:330
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Małopolska/paulini
Numer katalogowy/Number:i00892
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski architektura detale architektoniczne klasztory kościoły obiekty wojskowe sanktuaria wnętrza wojskowość, kultura rzemiosło artystyczne, przyroda astronomia / architecture architectural details/architectural detail churches/church interiors/interior/ military/the army monasteries/convents/monastery/convent sanctuaries/sanctuary, culture arts and crafts, handicraft, nature/wildlife astronomy / Architektur Heiligtümer/Heiligtum Inneres Kirchen/Kirche Kloster Militärwesen architektonische Details/architektonisches Detail, Kultur Kunsthandwerk, Natur Astronomie / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich