Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i08647
Typ/Type:dwie ryciny na jednej karcie
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy galicyjskie / Juliusz Kossak
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina-Galicja Wschodnia/Podole
Tytuł/Title:"UBIORY WŁOŚCIAN NA PODOLU GALICYJSKIÉM."
Autor/Author:1) Feliks Zabłocki; 2) F. Schnage (Sznage) obie wg Juliusza Kossaka
Sygnatura/Signature:Ryciny sygnowane na płycie: 1) "FZ"; 2) "F. Sznage".
Technika/Technique:Drzeworyty sztorcowe
Wymiary/Size/Capacity:1) 137x119 mm; 2) 140x117 mm.
Stan/Condition:Ryciny w dość ładnym stanie, nieznaczny ślad starego złożenia i bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty, nieznaczna plama w rycinie 1).
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 227 z 30.01.1864 s.44.
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) F. Zabłocki (zm. 1874) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1863-1874, do 1867 rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego", a następnie dla "Kłosów", współwłaściciel "Drzeworytni Warszawskiej", zob. Opałek 1949 s.68 i Rudniewska (Słownik) s.138. 2) F. Schnage (Sznage) warszawski drzeworytnik czynny w latach ok. 1863-1870, pracujący głównie dla "Tygodnika Ilustrowanego", autor dość licznych drzeworytów, zob. Opałek 1949 s.66, Rudniewska (Słownik) ss.128-129.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Ilustracja do cyklu artykułów Władysława Zawadzkiego: Obrazy Rusi Czerwonej. Dość rzadka rycina.
Cena/Price:160
Słowa kluczowe/Keywords:Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i08647
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia Ukraińcy typy ludowe, varia kostiumologia i stroje ludowe / ethnography folk types/folk type the Ukrainians, varia costumology / Etnographie Ukrainer Volkstypen/Volkstyp, Varia Kostümkunde/Trachten / wood-engraving / Holzstich