Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i08651
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy huculskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Karpaty Wschodnie województwo stanisławowskie (Ukraina-Galicja Wschodnia)
Tytuł/Title:"Huzulen."
Autor/Author:Michał Kluczewski wg Kazimierza Pochwalskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie u dołu kompozycji: w lewym rogu "K.P." i w prawym rogu "M. KLUCZEWSKI sc."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:124x188 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1898
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T. 11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s. 249
Inf. o Autorze/Information about an Author:Michał Kluczewski warszawski drzeworytnik, czynny w latach około 1869-1887, rytował w latach 1869-1875 dla "Kłosów", 1876-1887 dla "Tygodnika Ilustrowanego" i 1880-1883 dla "Tygodnika Powszechnego", nadto dla "Biesiady Literackiej", znany z ponad 160 prac; zob. SAP t. 4 ss. 20-21; nadto rytował też dla: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T. 11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 oraz w kolejnej części cyklu: T. 17: Mähren und Schlesien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1897; Hanebutt-Benz 1984 łam 1079 błędnie opisuje go jako "M. Kluszewski"
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo K. Pochwalskiego ustalono w oparciu o wykaz ilustracji. Efektowna kompozycja 3 typów huculskich
Cena/Price:180
Słowa kluczowe/Keywords:Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i08651
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kompozycje (w tym wielowidokowe), etnografia Huculi typy ludowe, varia kostiumologia i stroje ludowe, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture compositions (including multiview ones), ethnography folk types/folk type the Hutsuls, highlanders of the East Carpathians, varia costumology / Architektur Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition, Etnographie Huzulen Volkstypen/Volkstyp, Varia Kostümkunde/Trachten / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich