Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i08673
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy galicyjskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Galicja
Tytuł/Title:"Nowy radny i panicz z K...k...wa. Panicz. Jak się masz Icku? Słyszałem żeś został obrany radnym gminy? [...]."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:88x72 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie (po konserwacji)
Datowanie/Dating:1870
Pochodzenie/Origin:Z: Przyjaciel Domowy nr 6 z 24.03.1870 s. 48
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Rzadka rycina małego formatu. Judaik - typ żydowski.
Cena/Price:100
Słowa kluczowe/Keywords:Galizien
Numer katalogowy/Number:i08673
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia judaica typy Żydzi, varia humor, satyra / ethnography Judaica the Jews types/type, varia humour / Etnographie Judaika Juden Typen/Typ, Varia Humor / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich