Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i08675
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy galicyjskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina-Galicja Wschodnia / Podole
Tytuł/Title:"TYPY Z PODOLA GALICYJSKIEGO. (2438)"
Autor/Author:Andrzej Zajkowski
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "A. ZAJKOWSKI.".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:188x165 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty (rycina po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 408 z 24.04.1873 s.268.
Inf. o Autorze/Information about an Author:A. Zajkowski (1851-1914) wybitny warszawski drzeworytnik czynny latach 1870-1889, ceniony i nagradzany autor wielu prac, najpierw w "Kłosach", następnie w "Tygodniku Ilustrowanym", w 1876 wraz z Janem Styfi założył w Warszawie niezbyt długo działającą drzeworytnię, zob. Opałek 1949 ss.68-69, Rudniewska (Słownik) ss.141-142.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz obszerny artykuł w kserokopii sygnowany pseudonimem: "R." autorstwa Kazimierza Władysława Wójcickiego, zob. SPPP t.3 ss.12-13. Spis treści półrocznika nie podaje autora rysunku (ewentualnie fotografii) według której wykonano rycinę.
Cena/Price:140
Słowa kluczowe/Keywords:Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i08675
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia Ukraińcy typy ludowe, varia kostiumologia i stroje ludowe / ethnography folk types/folk type the Ukrainians, varia costumology / Etnographie Ukrainer Volkstypen/Volkstyp, Varia Kostümkunde/Trachten / wood-engraving / Holzstich