Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i08824
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Stębark / Tannenberg / Władysław II Jagiełło (1351-1434) wielki książę litewski 1377-1401, król polski od 1386
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Ostróda województwo warmińsko-mazurskie (olsztyńskie) gmina Grunwald
Tytuł/Title:"No 10. Włady: Jagiełło pod Grunwaldem"
Autor/Author:Christian Ernst Stoelzel (?)
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie pod kompozycją po prawej stronie: "E F Stoelzel sc 1821"
Technika/Technique:miedzioryt na kartonie
Wymiary/Size/Capacity:88x107 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, kompozycja bez wad, nieznaczne plamki na marginesach, nieznaczna perforacja na dolnym marginesie tablicy (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1819
Pochodzenie/Origin:Z: Julian Ursyn Niemcewicz: Śpiewy historyczne. Wydanie 3. Warszawa 1819 tablica nr 10
Inf. o Autorze/Information about an Author:Christian Ernst Stoelzel (Stölzel) (10.02.1792 Drezno - 4.04.1837 Drezno) niemiecki znany i płodny grafik oraz rysownik, syn znanego grafika i rysownika Christiana Friedricha Stölzel; zob. obszerny biogram ThB t. 32 ss. 88-89.
Uwagi/Comments:Rycina pochodzi z 3. wydania "Śpiewów historycznych" z 1819, choć przy sygnaturze podano rok 1821. - Władysław II Jagiełło (ca 1351 - 1.06.1434 Gródek Jagielloński) wielki książę litewski 1377-1401, król polski od 1386, syn Olgierda. Jako władca Litwy, zagrożony przez Krzyżaków, w 1386 w Krewie zawarł unię z Polską, przyjął chrzest i poślubił Jadwigę Andegaweńską (króla Polski od 1384) oraz został koronowany na króla Polski (panując wraz z Jadwigą Andegaweńską), od 1387 chrystianizował Litwę, w 1401 przekazał Witoldowi Kiejstutowiczowi tytuł wielkiego księcia litewskiego, pokonał Krzyżaków pod Grunwaldem w 1410 w wojnie w latach 1409-1411, w 1413 zawarł unię z Litwą w Horodle, zapoczątkował dynastię jagiellońską w Polsce; zob. Leksykon historii Polski ss. 804-805 i inne.
Cena/Price:270
Słowa kluczowe/Keywords:Prusy Wschodnie/Prusy Górne/Ostpreußen/Oberland/Landkreis Osterode/[portret:Władysław II Jagiełło]
Numer katalogowy/Number:i08824
Kategorie tematyczne/Categories:historia sceny historyczne wojskowość XV w., okresy historyczne średniowiecze, portrety polskie okres postacie 15 wiek - Polska, portrety polskie zawody władcy polscy - królowie - Polska zbiorowe - Polska / historical periods Middle Ages, history the army of 15th century, portraits/portrait / Geschichte Militärwesen - 15. Jahrhundert, Porträts/Porträt historische Epochen Mittelalter / engraving / Kupferstich