Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i08825
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Stębark / Tannenberg / Władysław II Jagiełło
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Ostróda województwo warmińsko-mazurskie (olsztyńskie) gmina Grunwald
Tytuł/Title:"Krzyżacy składają u stóp Władysława Jagiełły chorągwie, naznak zupełnego poddania się."
Autor/Author:Alojzy Tomaszewski
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana pod kompozycją: "A Tomaszewski ryt."
Technika/Technique:litografia na kartonie
Wymiary/Size/Capacity:89x122 mm (ramka)
Stan/Condition:Pozycja w dość ładnym stanie, kompozycja praktycznie bez wad, nieco poplamione marginesy i drobne perforacje górnego marginesu tablicy (ślad po wyjęciu tablicy z oprawy)
Datowanie/Dating:1837
Pochodzenie/Origin:Z: Lwowianin 1837
Inf. o Autorze/Information about an Author:Alojzy Tomaszewski lwowski litograf współpracownik oficyny P. Pillera i Ossolineum; zob. Opałek 1958 s. 92
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica. Rzadka rycina. - Władysław II Jagiełło (ca 1351 - 1.06.1434 Gródek Jagielloński) wielki książę litewski 1377-1401, król polski od 1386, syn Olgierda. Jako władca Litwy, zagrożony przez Krzyżaków, w 1386 w Krewie zawarł unię z Polską, przyjął chrzest i poślubił Jadwigę Andegaweńską (króla Polski od 1384) oraz został koronowany na króla Polski (panując wraz z Jadwigą Andegaweńską), od 1387 chrystianizował Litwę, w 1401 przekazał Witoldowi Kiejstutowiczowi tytuł wielkiego księcia litewskiego, pokonał Krzyżaków pod Grunwaldem w 1410 w wojnie w latach 1409-1411, w 1413 zawarł unię z Litwą w Horodle, zapoczątkował dynastię jagiellońską w Polsce; zob. Leksykon historii Polski ss. 804-805 i inne
Cena/Price:270
Słowa kluczowe/Keywords:Prusy Wschodnie/Prusy Górne/Ostpreußen/Oberland/Landkreis Osterode/[portret:Władysław II Jagiełło]
Numer katalogowy/Number:i08825
Kategorie tematyczne/Categories:historia sceny historyczne wojskowość XV w., okresy historyczne średniowiecze, portrety polskie okres postacie 15 wiek - Polska postacie średniowiecze - Polska, portrety polskie zawody władcy polscy - królowie - Polska zbiorowe - Polska, malarstwo polskie, rysunek polski / historical periods Middle Ages, history the army of 15th century, portraits/portrait / Geschichte Militärwesen - 15. Jahrhundert, Porträts/Porträt historische Epochen Mittelalter / lithograph / Lithographie