Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i08868

Typ/Type:zestaw 3 kart z 6 rycinami
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-typy warszawskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Charakterystyka ulic miasta Warszawy. Stare-Miasto. Nowy-Świat. (1779-80). Pod Bankiem. Marszałkowska. (1781-82). Wołowa. Rybaki. (1785-86)."
Autor/Author:1) Piotr Dyamentowski; 2)-5) Michał Kluczewski; wszystkie ryciny wg Franciszka Kostrzewskiego
Cykl/Series/Cycle/Period:"Szkice Franciszka Kostrzewskiego."
Sygnatura/Signature:Ryciny sygnowane na płycie: 1) "DYAMENTOWSKI"; 2) "KLUCZEWSKI"; 3) "MKLUCZEWSKI"; 4) "KLUCZEWSKI"; 6) "MKLUCZEWSKI", zaś rycina 5) niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:po ca 120x190 mm, zaś ramka po ca 325x248 mm
Stan/Condition:Ryciny w dość ładnym stanie, nieznaczny ślad starego złożenia karty, nieznaczne zagięcia, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty, nieznaczne plamki, karta z rycinami 5-6 z dość mocno przyciętymi marginesami (ryciny po konserwacji)
Datowanie/Dating:1871
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 290 z 19.01.1871: 1) s. 36; 2) s. 37; 3) s. 41
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) P. Dyamentowski warszawski drzeworytnik czynny w latach 1871-1878, rytujący dla "Kłosów" i "Drzeworytni Warszawskiej"; zob. SAP t. 2 s. 134. 2) M. Kluczewski warszawski drzeworytnik czynny w latach około 1869-1887, rytował w latach 1869-1875 dla "Kłosów", 1876-1887 dla "Tygodnika Ilustrowanego" i 1880-1883 dla "Tygodnika Powszechnego", nadto dla "Biesiady Literackiej", znany z ponad 160 prac; zob. SAP t. 4 ss. 20-21.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje (jedynie ogólnie w poz. 7489)
Uwagi/Comments:Zachowane całe karty. Judaik - typy żydowskie (ryciny 3 i 5), ciekawe typy warszawskie.
Cena/Price:350
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i08868
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia judaica sceny obyczajowe i rodzajowe targi i jarmarki, odpusty typy Żydzi, varia humor, satyra, zawody i zajęcia finansista nosiwoda rybak spekulant sprzedawca/sprzedawczyni służący/służąca, kamerdyner, lokaj tragarz / ethnography Judaica markets and fairs/market and fair social scenes, themes/social scene, social theme the Jews types/type, jobs and professions/job and occupation varia humour / Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Etnographie Judaika Juden Märkte und Jahrmärkte/Markt und Jahrmarkt Sittenszenen/Sittenszene Typen/Typ, Varia Humor / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich