Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i08872
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-typy warszawskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:Todreśnik [...] [Przemytnik]
Autor/Author:Ludwik Frick wg Franciszka Kostrzewskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "FRYK".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:74x64 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie.
Pochodzenie/Origin:Z: Jana Jaworskiego Kalendarz Polski Ilustrowany na rok zwyczajny 1865. Warszawa: Jan Jaworski, [1864] s. 33.
Inf. o Autorze/Information about an Author:L. Frick (Fryk) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1863-1868, rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego"; zob. SAP t. 2 s. 249 i obszerniej Rudniewska (Słownik) s. 44.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie rejestruje.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Rzadka rycina. Ilustracja do obszernego artykułu Wacława Szymanowskiego: Nadwiślańskie ulice Warszawy.
Cena/Price:100
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo
Numer katalogowy/Number:i08872
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia sceny obyczajowe i rodzajowe typy, zawody i zajęcia przemytnik / ethnography social scenes, themes/social scene, social theme types/type, jobs and professions/job and occupation / Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Etnographie Sittenszenen/Sittenszene Typen/Typ / wood-engraving / Holzstich