Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i08880
Typ/Type:druk (ilustracja) (dwie ilustracje na jednej karcie)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-typy warszawskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"OBYWATEL WARSZAWSKI. Przed kanalizacyą. Po kanalizacyi. (6987)."
Autor/Author:Wg Franciszka Kostrzewskiego
Sygnatura/Signature:Ilustracja sygnowana na płycie w obrębie kompozycji w prawym dolnym rogu: "F. KOSTRZEWSKI 1885".
Technika/Technique:Druk na papierze
Wymiary/Size/Capacity:153x250 mm.
Stan/Condition:Ilustracja w dość ładnym stanie, duża słaba plama na prawym marginesie kompozycji (ilustracja po konserwacji).
Datowanie/Dating:1885
Pochodzenie/Origin:Z: Kosy nr 1061 z 29.10.1885 s. 288.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje jedynie ogólnie opisuje w poz. 7489.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Rycinie nie towarzyszył tekst.
Cena/Price:80
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo
Numer katalogowy/Number:i08880
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski etnografia sceny obyczajowe i rodzajowe typy, varia humor, satyra / ethnography social scenes, themes/social scene, social theme types/type, varia humour / Etnographie Sittenszenen/Sittenszene Typen/Typ, Varia Humor / table (figure) / Druck