Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i08915
Typ/Type:dwie ryciny na jednej karcie
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-typy warszawskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:[1] "Nr. 1. Wysadzanie z omnibusa."; [2] "Nr. 2. Woda sodowa."
Autor/Author:1) Konstanty Przykorski; 2) Ludwik Frick; obie ryciny wg Franciszka Kostrzewskiego
Cykl/Series/Cycle/Period:Cykl: "SZKICE Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO. (Rysował F. Kostrzewski)."
Sygnatura/Signature:Ryciny sygnowane na płycie u dołu kompozycji: 1) w prawym rogu "K. PRZYKORSKI"; 2) w lewym rogu "L. FRYK"
Technika/Technique:drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 144x118 mm, 2) 143x118 mm
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, bardzo nieznaczna plama pod ryciną 1)
Datowanie/Dating:1864
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 264 z 15.10.1864 s. 388
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) Konstanty Przykorski (1840-1882 Gidle) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1862-1882 rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego" i jedynie sporadycznie dla innych czasopismach, nadto dla wydawnictw książkowych i kalendarzy, autor ok. 200 prac, ceniony ksylograf; zob. Rudniewska (Słownik) ss. 107-108 i SAP t. 8 s. 113. 2) Ludwik Frick (Fryk) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1863-1868, rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego"; zob. SAP t. 2 s. 249, Rudniewska (Słownik) s. 44 (obszerniej)
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 7489 (ogólnie)
Uwagi/Comments:Wycinek. Dość rzadka rycina
Cena/Price:220
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i08915
Kategorie tematyczne/Categories:architektura gastronomia, malarstwo polskie, rysunek polski etnografia sceny obyczajowe i rodzajowe typy, gospodarka komunikacja komunikacja miejska omnibusy, varia humor, satyra kostiumologia i stroje ludowe / architecture the catering/gastronomy, economy communication municipal transportation ethnography social scenes, themes/social scene, social theme types/type, varia costumology humour / Architektur Gastronomie, Etnographie Sittenszenen/Sittenszene Typen/Typ, Varia Humor Kostümkunde/Trachten, Wirtschaft Verkehrswesen Stadtverkehr / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich