Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i08920
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-typy warszawskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Nr. 4. Wystawa skarpetek kolorowych w Saskim ogrodzie."
Autor/Author:Konstanty Przykorski wg Franciszka Kostrzewskiego
Cykl/Series/Cycle/Period:Cykl: "SZKICE Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO. (Rysował F. Kostrzewski)."
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w lewym dolnym rogu kompozycji: "K. PRZYKORSKI"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:143x167 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1864
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 269 z 19.11.1864 s. 436
Inf. o Autorze/Information about an Author:Konstanty Przykorski (1840-1882 Gidle) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1862-1882 rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego" i jedynie sporadycznie dla innych czasopismach, nadto dla wydawnictw książkowych i kalendarzy, autor ca 200 prac, ceniony ksylograf; zob. Rudniewska (Słownik) ss. 107-108 i SAP t. 8 s. 113
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 7489 (ogólnie)
Uwagi/Comments:Wycinek niemalże przycięty do kompozycji. Rycina bez artykułu - rycinie nie towarzyszył w numerze tekst
Cena/Price:160
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i08920
Kategorie tematyczne/Categories:architektura parki i ogrody, etnografia sceny obyczajowe i rodzajowe typy, malarstwo polskie, rysunek polski varia humor, satyra kostiumologia i stroje ludowe / architecture parks and gardens/park and garden, ethnography social scenes, themes/social scene, social theme types/type, varia costumology humour / Architektur Parke und Gärten/Park und Garten, Etnographie Sittenszenen/Sittenszene Typen/Typ, Varia Humor Kostümkunde/Trachten / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich