Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i08956
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-typy warszawskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Typy z przedmieść Warszawy. Rysował F. Kostrzewski. (577)"
Autor/Author:wg Franciszka Kostrzewskiego
Sygnatura/Signature:Rycina nieczytelnie sygnowana na płycie
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:120x87 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie
Datowanie/Dating:1885
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 114 (1326) z 7.03.1885 s. 160
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 7489 (ogólnie)
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta.
Cena/Price:100
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i08956
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia sceny obyczajowe i rodzajowe typy, varia kostiumologia i stroje ludowe / ethnography social scenes, themes/social scene, social theme types/type, varia costumology / Etnographie Sittenszenen/Sittenszene Typen/Typ, Varia Kostümkunde/Trachten / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich