Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i08976
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-katedra / Wincenty Teofil Popiel
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Ingres J. E. Metropolity Arcybiskupa Warszawskiego Księdza Teofila Popiela w katedrze Świętego Jana w Warszawie, w d. 10 Czerwca r. b."
Autor/Author:wg Józefa Ejsmonda
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w lewym dolnym rogu kompozycji: "JEjsmont"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:192x235 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie (karta po konserwacji)
Datowanie/Dating:1883
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 938 z 21.06.1883 s. 385
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 3401
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst w kserokopii sygnowany pseudonimem: "A.P." autorstwa Antoniego Pietkiewicza; zob. SPPP t. 1 s. 53. - Wincenty Teofil Popiel-Chościak (21.07.1825 Czaple Wielkie pow. Miechów - 6.12.1912 Warszawa) arcybiskup metropolita warszawski. Początkowo studiował prawo, w 1847 wstąpił do seminarium w Kielcach, wyświęcony w 1849, studiował potem w Louvain i Rzymie, gdzie uzyskał doktorat z teologii, w kraju od 1853, od 1862 rektor Akademii Duchownej w Warszawie, mianowany biskupem diecezjalnym płockim w 1863, politycznie ugodowy, ale w sprawach kościelnych wszedł w konflikt z administracją carską i w 1868 zesłany do Nowogrodu Wielkiego, w 1875 powrócił do kraju obejmując diecezję kujawsko-kaliską nie mając zgody na powtórne objęcie diecezji płockiej, w 1883 został arcybiskupem metropolitą warszawskim, pochowany w katedrze warszawskiej; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 27 ss. 580-582
Cena/Price:220
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie/[portret:Popiel Wincenty Teofil]
Numer katalogowy/Number:i08976
Kategorie tematyczne/Categories:architektura katedry i sobory kościoły kościoły i inne obiekty sakralne - wnętrza, etnografia uroczystości i obrzędy religijne, portrety polskie okres postacie 19 wiek - Polska, malarstwo polskie, rysunek polski portrety polskie zawody duchowni rzymskokatoliccy - hierarchowie - Polska duchowni rzymskokatoliccy, zakonnicy - Polska zbiorowe - Polska zesłańcy, represjonowani - Polska / architecture cathedrals/cathedral church interiors/church interior churches/church, ethnography religious celebrations, holidays/religious celebration, holiday, portraits/portrait / Architektur Kathedralen/Kathedrale Kirchen-Innere Kirchen/Kirche, Etnographie Religionsfeste/Religionsfest, Porträts/Porträt / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich