Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i08981
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-katedra / Wincenty Teofil Popiel
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Ingres J. E. Arcybiskupa Warszawskiego księdza Wincentego Teofila Popiela, odbyty d. 10 czerwca r. b., w kościele Św. Jana."
Autor/Author:L. Niemczyński
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "LN".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:190x142 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczna plamka w kompozycji, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty, pod tytułem nieaktualna stara pieczęć własnościowa (rycina po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: Biesiada Literacka nr 393 z 13.07.1883 s. 17.
Inf. o Autorze/Information about an Author:L. Niemczyński warszawski drzeworytnik związany z drzeworytnią B. Puca, czynny w latach 1882-1898; zob. SAP t. 6 s. 60, faktycznie czynny co najmniej od 1879 (znany z widoku Wilna zamieszczonego w "Tygodniku Ilustrowanym" 31.05.1879).
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. - Wincenty Teofil Popiel-Chościak (21.07.1825 Czaple Wielkie pow. Miechów - 6.12.1912 Warszawa) arcybiskup metropolita warszawski. Początkowo studiował prawo, w 1847 wstąpił do seminarium w Kielcach, wyświęcony w 1849, studiował potem w Louvain i Rzymie, gdzie uzyskał doktorat z teologii, w kraju od 1853, od 1862 rektor Akademii Duchownej w Warszawie, mianowany biskupem diecezjalnym płockim w 1863, politycznie ugodowy, ale w sprawach kościelnych wszedł w konflikt z administracją carską i w 1868 zesłany do Nowogrodu Wielkiego, w 1875 powrócił do kraju obejmując diecezję kujawsko-kaliską nie mając zgody na powtórne objęcie diecezji płockiej, w 1883 został arcybiskupem metropolitą warszawskim, pochowany w katedrze warszawskiej; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 27 ss. 580-582.
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo
Numer katalogowy/Number:i08981
Kategorie tematyczne/Categories:architektura katedry kościoły kościoły i inne obiekty sakralne - wnętrza, etnografia uroczystości i obrzędy religijne, portrety polskie okres postacie 19 wiek, portrety polskie zawody duchowni rzymskokatoliccy - hierarchowie duchowni rzymskokatoliccy, zakonnicy wojskowi, powstańcy, zesłańcy zbiorowe, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture cathedrals/cathedral church interiors/church interior churches/church, ethnography religious celebrations, holidays/religious celebration, holiday, portraits/portrait / Architektur Kathedralen/Kathedrale Kirchen-Innere Kirchen/Kirche, Etnographie Religionsfeste/Religionsfest, Porträts/Porträt / wood-engraving / Holzstich