Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i09040
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-plac Zamkowy
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:Warszawa. Kolumna Zygmunta III Wazy / "POLOGNE. 22 Colonne de Sigismond III à Warsovie."
Autor/Author:Charles de Lalaissé wg Auguste Alexandre Guillaumont
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie pod kompozycją: po lewej "A. Guillaumot del"; pośrodku "Lemaitre direxit" i po prawej stronie "Ch. Lalaisse Sc"
Technika/Technique:staloryt na papierze
Wymiary/Size/Capacity:145x96 mm (kompozycja); 154x106 mm (ramka)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie (tablica po konserwacji)
Datowanie/Dating:1840
Pochodzenie/Origin:Z: Charles Forster: Pologne. Paris: Firmin Didot Frères, 1840 tablica nr 9 po s. 16 (Seria: L'Univers. Histoire et description de tous les peuples. Europe; t. 10)
Inf. o Autorze/Information about an Author:Charles de Lalaisse (1811 Nancy - (?) czynny do ca 1863) paryski rytownik, głównie miedziorytnik, uczeń C. F. Fortiera i Guirlengera rytujący głównie widoki architektoniczne i sceny religijne, wystawiał w Salonie Paryskim 1835 i 1857; zob. ThB t. 22 s. 239, Benezit t. 8 s. 182 oraz AKL. Index t. 7 s. 688
Literatura/Literature:Zob. Roman Jaskuła: Karol Forster. Emigracyjny działacz, pisarz i wydawca 1800-1879. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002 ss. 39-41 i s. 414; podaje, iż wydanie to miało nakład 20.000 egzemplarzy (nadto były późniejsze wydania w języku hiszpańskim i włoskim oraz wznowienia wersji francuskiej)
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica
Cena/Price:220
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze/[portret:Zygmunt III Waza]
Numer katalogowy/Number:i09040
Kategorie tematyczne/Categories:architektura place pomniki, portrety polskie okres postacie 16 wiek - Polska postacie 17 wiek - Polska, malarstwo obce, rysunek obcy portrety polskie zawody władcy polscy - królowie - Polska / architecture monuments, statues/monument, statue squares/square, portraits/portrait / Architektur Denkmäler/Denkmal Plätze/Platz, Porträts/Porträt / steel engraving / Stahlstich