Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i09063

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-plac Zamkowy
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:Kolumna Zygmunta III Wazy
Autor/Author:Czesław Borowczyk
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana ołówkiem pod kompozycją w lewym dolnym rogu: "Cz Borowczyk"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na kartonie
Wymiary/Size/Capacity:140x59 mm (kompozycja); 193x86 mm (plansza)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1960
Pochodzenie/Origin:Pozycja ze zbioru prof. dr hab. Stanisława Leszczyckiego
Inf. o Autorze/Information about an Author:Czesław Borowczyk (9.07.1912 Grodzisk Wielkopolski - 18.03.1995 Warszawa) ceniony i płodny grafik i ilustrator, rysownik i pedagog. Edukację artystyczną rozpoczął 1930 w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Poznaniu uzyskując 1935 absolutorium na Wydziale Grafiki u J. Wronieckiego i K. Mondrala, przeniósł się do Poznania, gdzie pracował jako ilustrator czasopism i gazet, w 1937 rozpoczął studia w Akademii Sztuk Pięknych (ASP) w Warszawie, od 1.03.1939 był też asystentem prof. Stanisława Ostoi-Chrostowskiego na Wydziale Grafiki Artystycznej, uczelnię ukończył w 1946. W latach 1939-1947 mieszkał ponownie w Grodzisku Wielkopolskim, od 1947 do śmierci w Warszawie. Uprawiał grafikę warsztatową: techniki metalowe, litografię, drzeworyt i linoryt z przewagą drzeworytu. Z grafiki użytkowej poza ilustracją prasową, projekty znaczków pocztowych (lata 50. XX w.) i ekslibrisy; zob. przede wszystkim obszerny biogram w: Mulczyński 1996 ss. 44-46
Uwagi/Comments:Karnet życzeniowe na Nowy Rok 1961. Na odwrocie niewielki drzeworyt z datą: "1961". Oderwana jedna karta karnetu
Cena/Price:220
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i09063
Kategorie tematyczne/Categories:architektura place pomniki / architecture monuments, statues/monument, statue squares/square / Architektur Denkmäler/Denkmal Plätze/Platz / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich