Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i09064
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-plac Zamkowy
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:[Warszawa. Kolumna Zygmunta III Wazy]
Autor/Author:Irena Stankiewicz
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w lewym dolnym rogu kompozycji: "IS"
Technika/Technique:drzeworyt langowy na kartonie
Wymiary/Size/Capacity:103x78 mm (kompozycja); 145x96 mm (karnet złożony); 145x192 mm (karnet po rozłożeniu)
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:ca 1960
Pochodzenie/Origin:Pozycja ze zbioru prof. dr hab. Stanisława Leszczyckiego
Inf. o Autorze/Information about an Author:Irena Stankiewicz (28.02.1925 Puławy) warszawska graficzka, pedagog. Do 1938 mieszkała w Korytnicy pow. Węgrów, od 1938 w Warszawie, w czasie okupacji w Korytnicy. Po wojnie rozpoczęła studia na Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (WSSP) w Warszawie, następnie studiowała w latach 1950-1953 na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych (ASP) w Warszawie, dyplom w zakresie grafiki w 1953. Zajmowała się głównie grafiką warsztatową (szczególnie drzeworytem i linorytem) i użytkową, współpracowała w latach 1952/1954-1960 z wydawnictwem "Czytelnik", a od 1967/1970 z "Naszą Księgarnią", od 1958 pedagog na macierzystej uczelni, liczne nagrody w zakresie ilustratorstwa i opracowania graficznego książek oraz grafiki warsztatowej; zob. SAP 1972 s. 527 i inne materiały
Uwagi/Comments:Karnet życzeniowy, na s. 3 odręczne życzenia noworoczne długopisem z podpisem: "H. i D. Bireccy" bez daty skierowane do prof. dr hab. Stanisława Leszczyckiego. Rycina małego formatu
Cena/Price:150
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i09064
Kategorie tematyczne/Categories:architektura place pomniki / architecture monuments, statues/monument, statue squares/square / Architektur Denkmäler/Denkmal Plätze/Platz / woodcut / Holzschnitt