Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i00932
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy galicyjskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Galicja
Tytuł/Title:"Sposób publicznych ogłoszeń w małém miasteczku Galicyi. Rysunek Wojciecha Grabowskiego. (3216)"
Autor/Author:Andrzej Zajkowski wg Wojciecha Grabowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "A. ZAJKOWSKI".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:260x180 mm.
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, nieznacznie uszkodzone marginesy (głównie dolny margines) z podklejeniami taśma konserwatorską i bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty, kompozycja bez wad (rycina po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 555 z 17.02.1876 s.101.
Inf. o Autorze/Information about an Author:A. Zajkowski (1851-1914) wybitny warszawski drzeworytnik czynny latach 1870-1889, ceniony i nagradzany autor wielu prac, najpierw w "Kłosach", następnie w "Tygodniku Ilustrowanym", w 1876 wraz z Janem Styfi założył w Warszawie niezbyt długo działającą drzeworytnię, zob. Opałek 1949 ss.68-69, Rudniewska (Słownik) ss.141-142.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 4810.
Uwagi/Comments:Karta nieco przycięta, zachowany tekst sygnowany pseudonimem: "R." autorstwa Kazimierza Władysława Wójcickiego (zob. SPPP t.3 ss.12-13). Typy żydowskie - judaik.
Cena/Price:160
Słowa kluczowe/Keywords:Galizien
Numer katalogowy/Number:i00932
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia judaica sceny obyczajowe typy Żydzi, varia prawo / ethnography Judaica social scenes, themes/social scene, social theme the Jews types/type, varia law / Etnographie Judaika Juden Sittenszenen/Sittenszene Typen/Typ, Varia Recht / wood-engraving / Holzstich