Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i09130
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Zagórzany
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Gorlice województwo małopolskie (nowosądeckie) gmina Gorlice
Tytuł/Title:"Widok pałacu w dobrach Pana Skrzyńskiego w Galicyi."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:litografia na papierze
Wymiary/Size/Capacity:142x236 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie (po konserwacji), w typowy sposób nieco przebija tekst z drugiej strony karty
Datowanie/Dating:1843
Pochodzenie/Origin:Z: Przyjaciel Ludu nr 2 z 8.07.1843 s. 13
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Zamek neogotycki, 1834-1839 projektu Franciszka Marii Lanciego dla Tadeusza Skrzyńskiego, przebudowany ok. 1900, rozbudowany 1928, odbudowany po 1945, dwupiętrowy, na rzucie czworoboku z dziedzińcem wewnętrznym, basztami narożnymi i dodatkowym skrzydłem zachodnim 1928; zob. Atlas zabytków architektury w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001 s. 577 z ilustracją.
Cena/Price:220
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja
Numer katalogowy/Number:i09130
Kategorie tematyczne/Categories:architektura rezydencje zamki / architecture castles/castle rezydencje/residences, manors/residence, manor / Architektur Burgen/Burg Residenzen/Residenz / lithograph / Lithographie