Grafiki i fotografie
Pozycja niedostępna - sprzedana
Item no longer available - sold
Numer katalogowy: i09258
Pozycja niedostępna - sprzedana || Item no longer available - sold
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kircholm / Salaspils
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Łotwa
Tytuł/Title:"BITWA POD KIRCHOLMEM. (Skomponował i rysował Juliusz Kossak)."
Autor/Author:Henryk Kübler wg Juliusza Kossaka
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "HKÜBLER sc" i monogram wiązany "JK"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:198x242 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie (po konserwacji)
Datowanie/Dating:1862
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 157 z 27.09.1862 s. 125
Inf. o Autorze/Information about an Author:Henryk Kübler warszawski drzeworytnik pochodzenia niemieckiego czynny w Polsce w latach 1859-1863, rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego"; zob. SAP t. 4 s. 327.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 6796
Uwagi/Comments:Wycinek, zachowany tekst w kserokopii sygnowany pseudonimem: "K. Wł. W." autorstwa Kazimierza Władysława Wójcickiego; zob. SPPP t. 2 ss. 292-293. Rzadka rycina. Scena z wojny polsko-szwedzkiej (1600-1611) z bitwy z 27.09.1605, w której wojska litewskie hetmana wielkiego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza pokonały wojska szwedzkie Karola IX. - Jan Karol Chodkiewicz (ca 1570 - 24.09.1621 Chocim) hetman wielki litewski. Po studiach i odbyciu podróży zagranicznych w wojsku od 1590, odznaczył się w 1596 przy tłumieniu buntu Nalewajki. W 1596 mianowany podczaszym litewskim, w 1599 został starostą żmudzkim, a w 1600 hetmanem polnym litewskim, w 1603 administratorem Inflant (do 1621), a w 1605 hetmanem wielkim litewskim, zaś w 1616 wojewodą wileńskim. Wybitny wódz, walczył w kampanii wołoskiej 1600, w wojnach w Inflantach 1601-1605, gdzie w 1605 rozgromił Szwedów pod Kircholmem, podczas rokoszu sandomierskiego zwolennik króla, w 1607 przyczynił się do zwycięstwa pod Gzowem i zwalczał rokosz na Litwie, walczył w Inflantach 1609 i brał udział w wyprawie moskiewskiej 1611-1612, dowódca wojsk w kampanii antytureckiej 1620-1621; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 3 ss. 363-367
Cena/Price:250
Numer katalogowy/Number:i09258
Kategorie tematyczne/Categories:historia sceny historyczne wojskowość XVII w., malarstwo polskie, rysunek polski / history the army of 17th century / Geschichte Militärwesen - 17. Jahrhundert / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich