Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i09263
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Wilno-cerkwie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo wileńskie (Litwa)
Tytuł/Title:"TAB. XXXI. Cerkiew S-tej Trójcy w Wilnie. [...]"
Autor/Author:Litografia Marcina Salby wg Alfreda Izydora Römera
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana u dołu pod ramką: "Rysował A.Römer." i "Litogr. M. Salba w Krakowie."
Technika/Technique:litografia na papierze
Wymiary/Size/Capacity:285x209 mm (ramka)
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne zagięcia (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1891
Pochodzenie/Origin:Z: Sprawozdanie Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce. T.IV. Kraków: Akademia Umiejętności, 1891 tablica nr 31
Drukarnia/Printing office:Zakład litograficzny Marcina Salby w Krakowie
Inf. o Autorze/Information about an Author:Marcin Salb (błędnie Salba) krakowski litograf i rysownik, właściciel zakładu litograficznego w Krakowie, czynny od około 1863, początkowo litograf w "Litografii Czasu", później ją wydzierżawił i prowadził samodzielnie od 1865 roku pod firmą: Litografia "Czasu" M. Salba (w Krakowie), później jako: Lit. M. Salba w Krakowie i podobnie, działał do około 1910, również z udziałem Norberta Salby (syna?), zakład ca 1912 przeszedł w ręce Wacława Krzeptowskiego, w dorobku firmy M. Salby bardzo liczne prace artystyczne o bardzo zróżnicowanym charakterze; zob. obszerny biogram SAP t. 10 ss. 38-40.
Uwagi/Comments:Rzadka rycina z niskonakładowej publikacji naukowej. Zachowana cała tablica. Cerkiew Trójcy Świętej i klasztor Bazylianów w Wilnie - zespół budynków sakralnych w Wilnie przy ul. Ostrobramskiej 9 (greckokatolicki Zakon Bazylianów Świętego Jozafata).
Cena/Price:300
Numer katalogowy/Number:i09263
Kategorie tematyczne/Categories:architektura cerkwie / architecture Orthodox churches/Orthodox church / Architektur orthodoxe Kirchen/orthodoxe Kirche / lithograph / Lithographie