Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i09303
Typ/Type:tzry ilustracje na jednej karcie
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Czortowiec i Jasienów Polny / Чортовець / Ясенів-Пільний
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Horodenka województwo stanisławowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Typy i wizerunki z Pokucia [...]" [1] "Typy włościan z Czortowca pod Obertynem i z Jasienowa polnego pod Horodenką. (986"); [2] "Widok zagrody wiejskiej na Pokuciu. (987)"; [3] "Widok zagrody wiejskiej na Pokuciu. (988)"
Autor/Author:Wg Tadeusza Rybkowskiego
Sygnatura/Signature:Ilustracje sygnowane na płycie: "Tadeusz Rybkowski 1881" (il. 1) i "Tadeusz Rybkowski" (il. 2 i 3).
Technika/Technique:Druki na papierze
Wymiary/Size/Capacity:o różnych wymiarach po ok. 160x100 mm.
Stan/Condition:Ilustracje w ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty (ilustracja po konserwacji).
Datowanie/Dating:1882
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Powszechny nr 31 z 30.07.1882 s. 488.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 14555.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst artykułu Oskara Kolberga. Pokucie.
Cena/Price:90
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i09303
Kategorie tematyczne/Categories:architektura budownictwo ludowe, etnografia Huculi Ukraińcy typy ludowe, varia kostiumologia i stroje ludowe / architecture country/folk builidings/country/folk builiding, ethnography folk types/folk type the Hutsuls, highlanders of the East Carpathians the Ukrainians, varia costumology / Architektur Volksbauwesen, Etnographie Huzulen Ukrainer Volkstypen/Volkstyp, Varia Kostümkunde/Trachten / table (figure) / Druck