Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i09308
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kruszwica
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Inowrocław województwo kujawsko-pomorskie (bydgoskie) gmina Kruszwica
Tytuł/Title:"Kościół katedralny w Kruświcy."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:121x168 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1863
Pochodzenie/Origin:Z: Józefa Ungra Kalendarz Warszawski [...] 1864 [...]. Warszawa: nakładem Józefa Ungra, [1863] s. 47
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst w kserokopii. Rzadka rycina. Kościół kolegiacki śś. Piotra i Pawła, romański, z ciosów granitowych i piaskowcowych z 1. połowy XII w., przekształcony w 1. połowie XVI w., barokizacja wnętrza XVII-XVIII w., przebudowana w duchu neoromańskim 1856-1859; zob. Atlas zabytków s. 134 z ilustracją.
Cena/Price:250
Słowa kluczowe/Keywords:Kujawy/Landkreis Inowrazlaw/Hohensalza/Kruschwitz
Numer katalogowy/Number:i09308
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły / architecture churches/church / Architektur Kirchen/Kirche / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich