Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i09315
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Mereczowszczyzna (Kosów Poleski) / Мерачоўшчына / Меречевщина (Косава / Коссово)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Iwacewicze województwo poleskie (Białoruś)
Tytuł/Title:"Dom rodzinny Kościuszki w Mereczowszczyźnie przed restauracyą. (5845)"
Autor/Author:Franciszek Szymański wg Feliksa Brzozowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "F. SZYMAŃSKI" i "F Brzozowski".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:116x164 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne zagięcie karty nachodzące na górny margines karty (rycina po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 810 z 6.01.1881 s.16.
Inf. o Autorze/Information about an Author:Franciszek Szymański warszawski drzeworytnik czynny w latach 1879-1886 rytujący dla "Kłosów"; zob. Opałek 1949 s.66, Rudniewska (Słownik) s.130.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 1827.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst w kserokopii autorstwa Kajetana Kraszewskiego. Powiat Iwacewicze od 1 kwietnia 1935, wcześniej nosił nazwę powiatu kosowskiego z siedzibą w Kosowie (Poleskim). Mereczowszczyzna folwark w dobrach kosowskich (Kosów Poleski). Dwór w okolicy pałacu Pusłowskich, miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki, drewniany z początku XVIII w., oba obiekty spalone w 1942, zachowane jedynie ruiny pałacu, zaś dwór zrekonstruowano w 2004 i przeznaczono na muzeum; zob. Rąkowski 1997 ss.106-107 z ilustracją i inne materiały.
Cena/Price:140
Słowa kluczowe/Keywords:Polesie
Numer katalogowy/Number:i09315
Kategorie tematyczne/Categories:architektura dwory / architecture manors/manor / Architektur Landhäuser/Landhaus / wood-engraving / Holzstich