Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i09315
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Mereczowszczyzna (Kosów Poleski) / Мерачоўшчына / Меречевщина (Косава / Коссово)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Iwacewicze województwo poleskie (Białoruś)
Tytuł/Title:"Dom rodzinny Kościuszki w Mereczowszczyźnie przed restauracyą. (5845)"
Autor/Author:Franciszek Szymański wg Feliksa Brzozowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "F. SZYMAŃSKI" i "F Brzozowski"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:116x164 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne zagięcie karty nachodzące na górny margines karty (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1881
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 810 z 6.01.1881 s. 16
Inf. o Autorze/Information about an Author:Franciszek Szymański warszawski drzeworytnik czynny w latach 1879-1886 rytujący dla "Kłosów"; zob. Opałek 1949 s. 66, Rudniewska (Słownik) s. 130.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 1827
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst w kserokopii autorstwa Kajetana Kraszewskiego. Powiat Iwacewicze od 1 kwietnia 1935, wcześniej nosił nazwę powiatu kosowskiego z siedzibą w Kosowie (Poleskim). Mereczowszczyzna folwark w dobrach kosowskich (Kosów Poleski). Dwór w okolicy pałacu Pusłowskich, miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki, drewniany z początku XVIII w., oba obiekty spalone w 1942, zachowane jedynie ruiny pałacu, zaś dwór zrekonstruowano w 2004 i przeznaczono na muzeum; zob. Rąkowski 1997 ss. 106-107 z ilustracją i inne materiały.
Cena/Price:140
Słowa kluczowe/Keywords:Polesie
Numer katalogowy/Number:i09315
Kategorie tematyczne/Categories:architektura dwory / architecture manors/manor / Architektur Landhäuser/Landhaus / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich