Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i01049
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Skalbmierz
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Kazimierza Wielka województwo świętokrzyskie (kieleckie) gmina Skalbmierz
Tytuł/Title:"UBIORY ZIMOWE WŁOŚCIAN Z OKOLIC SZKALMIERZA. [...]"
Autor/Author:Jan Styfi wg Władysława Szernera
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "J. STYFI"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:187x115 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1864
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 268 z 12.11.1864 s. 424
Inf. o Autorze/Information about an Author:J. Styfi (1839-1921) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1859-po koniec XIX w., studiował w latach 1856-1857 w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych, następnie doskonalił się w drzeworytnictwie w Lipsku, jako rytownik związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym", a w latach 1865-1890 z "Kłosami" (w obu pismach jako kierownik drzeworytni), rytował również dla wydawnictw książkowych i kalendarzy, jeden z najwybitniejszych i najpłodniejszych polskich ksylografów; zob. obszernie Opałek 1949 ss. 64-66 i SPKP ss. 864-865.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Dość rzadka rycina.
Cena/Price:150
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i01049
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia typy ludowe, varia kostiumologia i stroje ludowe / ethnography folk types/folk type, varia costumology / Etnographie Volkstypen/Volkstyp, Varia Kostümkunde/Trachten / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich