Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i01051
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Skalbmierz
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Kazimierza Wielka województwo świętokrzyskie (kieleckie) gmina Skalbmierz
Tytuł/Title:"UBIORY ŚWIĄTECZNE WŁOŚCIAN Z OKOLIC SZKALMIERZA. (Rysował z natury Szerner)."
Autor/Author:wg Władysława Szernera
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: monogram wiązany "WS."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:212x237 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1864
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 266 z 29.10.1864 s. 404
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Dość rzadka rycina.
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i01051
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia typy ludowe, varia kostiumologia i stroje ludowe / ethnography folk types/folk type, varia costumology / Etnographie Volkstypen/Volkstyp, Varia Kostümkunde/Trachten / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich