Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i09481
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Tatry
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Zakopane (Tatrzański) województwo małopolskie (nowosądeckie)
Tytuł/Title:"Milchtransport aus dem Gebirge."
Autor/Author:Wg Walerego Eljasza (Eliasza)-Radzikowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:86x130 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie.
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T. 11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s. 327.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono w oparciu o wykaz ilustracji. Typ tatrzański.
Cena/Price:140
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja/Małopolska/Podhale
Numer katalogowy/Number:i09481
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia typy ludowe, zawody i zajęcia mleczarz/mleczarka, malarstwo polskie, rysunek polski / ethnography folk types/folk type, jobs and professions/job and occupation / Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Etnographie Volkstypen/Volkstyp / wood-engraving / Holzstich