Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i09482
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Tatry
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Zakopane (Tatrzański) województwo małopolskie (nowosądeckie)
Tytuł/Title:"Ein Hirte (Juhász) in der Tatra."
Autor/Author:Wg Walerego Eljasza (Eliasza)-Radzikowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:150x110 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie.
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T.11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s.323.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono w oparciu o wykaz ilustracji. Typ tatrzański.
Cena/Price:170
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja/Podhale
Numer katalogowy/Number:i09482
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia typy ludowe, varia kostiumologia i stroje ludowe, zawody i zajęcia pasterz, malarstwo (rysunek) polskie / ethnography folk types/folk type, jobs and professions/job and occupation varia costumology / Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Etnographie Volkstypen/Volkstyp, Varia Kostümkunde/Trachten / wood-engraving / Holzstich