Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i09510
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy galicyjskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Galicja
Tytuł/Title:"Targ koński w Galicyi. Rysunek oryginalny Antoniego Piotrowskiego. (1936)"
Autor/Author:Ludwik wg Antoniego Piotrowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "LUDWIK SC.".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:181x289 mm.
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, słaby ślad starego pionowego złożenia karty (rycina po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 262 (1474) z 7.01.1888 s.5.
Inf. o Autorze/Information about an Author:Ludwik warszawski drzeworytnik czynny w latach 1888-1889 rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego", znany dotąd jedynie z 4 prac ("Miasteczko Wilkija. Rysunek oryginalny M. Ryszkiewicza. (2593)" w: Tygodnik Ilustrowany nr 346 (1558) z 17.08.1889 s.105; "Z pod Mokotowa. Rysunek oryginalny J. Pankiewicza. (2565)" w: Tygodnik Ilustrowany nr 309 z 1.12.1888 s.338; "Z wyścigów. Rysunek oryginalny W. Podkowińskiego. (2167)" w: Tygodnik Ilustrowany nr 286 (1498) z 23.06.1888 s.389 oraz "Targ koński w Galicyi. Rysunek oryginalny Antoniego Piotrowskiego. (1936)" w: Tygodnik Ilustrowany nr 262 (1474) z 7.01.1888 s.5); zob. Opałek 1949 s.54 (notuje tylko 2 prace ksylografa), SAP nie notuje tego rytownika (!), brak innej literatury dot. ww.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 12940.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst w kserokopii sygnowany pseudonimem: "m" autorstwa Ignacego Matuszewskiego, zob. SPPP t.2 ss.400-401. Judaik - typ żydowskiego handlarza koni.
Cena/Price:180
Słowa kluczowe/Keywords:Galizien
Numer katalogowy/Number:i09510
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia judaica targi i jarmarki, odpusty typy Żydzi, zawody i zajęcia handlarz koni / ethnography Judaica markets and fairs/market and fair the Jews types/type, jobs and professions/job and occupation / Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Etnographie Judaika Juden Märkte und Jahrmärkte/Markt und Jahrmarkt Typen/Typ / wood-engraving / Holzstich