Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i09594
Typ/Type:dwie ryciny na jednej karcie
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-kolejnictwo
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:[1] "Tratwy zerwane przyborem wody na Wiśle, burzą rusztowania budującego się drugiego stałego mostu pod Warszawą. Podług fotografii K. Brandla. (2742)"; [2] "Złamana i zatopiona żelazna kratownica budującego się drugiego mostu pod Warszawą. Podług fotografii K. Brandla. (2743)"
Autor/Author:Wg Konrada Brandla
Sygnatura/Signature:Ryciny niesygnowane.
Technika/Technique:Drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 59x236; 2) 164x236 mm.
Stan/Condition:Ryciny w bardzo ładnym stanie (karta po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 468 z 18.06.1874 s. 397.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst sygnowany pseudonimem "K.". Most kolejowy przy Cytadeli oddany do użytku w listopadzie 1875 jako część linii obwodowej.
Cena/Price:270
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo
Numer katalogowy/Number:i09594
Kategorie tematyczne/Categories:architektura mosty, gospodarka komunikacja kolejnictwo, gospodarka komunikacja żegluga śródlądowa, varia powodzie / architecture bridges/bridge, economy communication railways, economy communication sailing inland sailing, varia floods/flood / Architektur Brücken/Brücke, Varia Überschwemmungen/Überschwemmung, Wirtschaft Verkehrswesen Bahnwesen, Wirtschaft Verkehrswesen Schiffahrt Binnenschiffahrt / wood-engraving / Holzstich