Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i09609
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-kolejnictwo
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Nowa stacya towarowa przy drogach żelaznych warszawsko-wiedeńskiéj i warszawsko-bydgoskiéj. Rysował J. Piechaczek. 611"
Autor/Author:Aleksander Malinowski wg Ludwika Piechaczka
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "A. M.".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:144x231 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty i bardzo nieznaczna wada w kompozycji (rycina po konserwacji).
Datowanie/Dating:1875
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 414 z 4.12.1875 s. 360.
Inf. o Autorze/Information about an Author:A. Malinowski (1855-1917) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1870-1888, rytujący głównie dla "Kłosów" i "Tygodnika Ilustrowanego"; zob. obszerny biogram w SAP t. 5 s. 305.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 11973.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta.
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo
Numer katalogowy/Number:i09609
Kategorie tematyczne/Categories:architektura dworce kolejowe, gospodarka komunikacja kolejnictwo / architecture railways, economy communication railways / Architektur Bahnhöfe/Bahnhof, Wirtschaft Verkehrswesen Bahnwesen / wood-engraving / Holzstich