Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i09611
Typ/Type:rycina (kompozycja 6 przedstawień)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-targi
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"1. Targ za "Żelazną bramą" na ogrodowizny, kwiaty i drobny przemysł. 2. Straganiarka. 3. Tragarz. 4. Handlarz. 5. Włościanin z pod Warszawy. 6. "Targ Witkowskiego" na siano, słomę i zboże. Rysunek Zejdla."
Autor/Author:Wg Ludomira Ilinicza Zajdla
Cykl/Series/Cycle/Period:Cykl: "TARGI WARSZAWSKIE.".
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:122x148 mm.
Stan/Condition:Rycina w stanie więcej niż dobrym, nieznaczne zagięcie i podklejone przedarcia w tym jedno dochodzące do kompozycji (rycina po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: Biesiada Literacka nr 39 (508) z 25.09.1885 s.208.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Judaik - typy żydowskie (3 i 4).
Cena/Price:160
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo
Numer katalogowy/Number:i09611
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia judaica targi i jarmarki, odpusty typy Żydzi, zawody i zajęcia sprzedawca/sprzedawczyni tragarz / ethnography Judaica markets and fairs/market and fair the Jews types/type, jobs and professions/job and occupation / Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Etnographie Judaika Juden Märkte und Jahrmärkte/Markt und Jahrmarkt Typen/Typ / wood-engraving / Holzstich