Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i09613
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-targi
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Gościnny dwór w Warszawie."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:80x156 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty (rycina po konserwacji), odbitka ze słabej jakości (zużytej) płyty drzeworytniczej
Datowanie/Dating:1869
Pochodzenie/Origin:Z: Sobótka nr 52 z 25.12.1869 s. 417
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst w kserokopii sygnowany pseudonimem: "O. D." (SPPP nie rozwiązuje tego pseudonimu). Spis treści rocznika nie podaje autora rysunku (albo fotografii) wg którego wykonano rycinę. Gościnny Dwór albo Wielopole pierwszy stały bazar warszawski z 1841 na pl. Żelaznej Bramy, spalony 1939, rozebrany; zob. Encyklopedia Warszawy s. 183.
Cena/Price:250
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i09613
Kategorie tematyczne/Categories:architektura hale targowe, etnografia targi i jarmarki, odpusty / architecture market halls/market hall, ethnography markets and fairs/market and fair / Architektur Markthallen/Markthalle, Etnographie Märkte und Jahrmärkte/Markt und Jahrmarkt / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich