Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i09644
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-targi
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"TARG WITKOWSKIEGO W WARSZAWIE. Rysował Edmund Perle. [...] 892"
Autor/Author:Kazimierz Mrówczyński wg Edmunda Perle (Perl)
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "K M." i "E. Perle 1881"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:156x325 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1882
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 10 z 5.03.1882 s. 153
Inf. o Autorze/Information about an Author:K. Mrówczyński warszawski drzeworytnik i rysownik, autor kilkudziesięciu drzeworytów sztorcowych, związany jako rytownik z drzeworytnią B. Puca, rytował dla różnych czasopism w latach 1878-1887, ryciny także w albumie "Willanów. Album widoków i pamiątek" Warszawa 1877, ryciny oraz rysunki wystawiał w kraju i w Paryżu; zob. SAP t. 5 s. 658.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst sygnowany pseudonimem: "S.". Targowisko na pl. Kaliksta Witkowskiego (obecnie pl. Kazimierza Wielkiego) utworzone ok. 1875, w 1900 zbudowano halę targową istniejącą do 1944; zob. Encyklopedia Warszawy s. 263. Ówcześnie głównie targ zbożowy. Judaik - typy żydowskie.
Cena/Price:280
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i09644
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia judaica targi i jarmarki, odpusty Żydzi, zawody i zajęcia sprzedawca/sprzedawczyni / ethnography Judaica markets and fairs/market and fair the Jews, jobs and professions/job and occupation / Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Etnographie Judaika Juden Märkte und Jahrmärkte/Markt und Jahrmarkt / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich