Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i09649
Typ/Type:druk (ilustracja) (kompozycja 6 widoków)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-targi
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Pierwszy jarmark chmielarski w Warszawie. Rysunek W. Zamarajewa. (3122)"
Autor/Author:wg Włodzimierza Zamarajewa
Sygnatura/Signature:Ilustracja sygnowana na płycie w obrębie kompozycji po prawej stronie: "Wł. Zamarajew"
Technika/Technique:druk na papierze
Wymiary/Size/Capacity:301x236 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty
Datowanie/Dating:1889
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 352 (1564) z 28.09.1889 s. 196
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 19249
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Judaik - typy żydowskie
Cena/Price:160
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i09649
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kompozycje (w tym wielowidokowe) magazyny, stodoły, etnografia judaica targi i jarmarki, odpusty typy Żydzi, malarstwo polskie, rysunek polski varia komiks, prekomiks, historyjki obrazkowe piwo / architecture compositions (including multiview ones) stores/store, ethnography Judaica markets and fairs/market and fair the Jews types/type, varia beer / Architektur Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition Lagerräume/Lagerraum, Etnographie Judaika Juden Märkte und Jahrmärkte/Markt und Jahrmarkt Typen/Typ, Varia Bier / table (figure) / Druck