Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i09651
Typ/Type:rycina (kompozycja 8 widoków)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-targi
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"SZKICE Z PLACU GRZYBOWSKIEGO W WARSZAWIE. Rysował z natury E. Perle. 1205"
Autor/Author:wg Edmunda Perle (Perl)
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: monogram wiązany "EP"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:311x240 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne wydawnicze zagięcie i bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty
Datowanie/Dating:1883
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Powszechny nr 28 z 15.07.1883 s. 441
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 11787
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta.
Cena/Price:400
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i09651
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kompozycje (w tym wielowidokowe), etnografia targi i jarmarki, odpusty typy, zawody i zajęcia sprzedawca/sprzedawczyni / architecture compositions (including multiview ones), ethnography markets and fairs/market and fair types/type, jobs and professions/job and occupation / Architektur Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition, Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Etnographie Märkte und Jahrmärkte/Markt und Jahrmarkt Typen/Typ / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich