Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
rycina
Haslo:
Wilno-kościoły
Autor:
Marceli Wiśniewski
Według:

Tytuł:
"[17.] Kościół Ś-go Jana i gmach pouniwersytecki w Wilnie."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
190 zł

Typ:
dwie ryciny na dwóch stronach karty
Haslo:
Kłajpeda / Klaipėda / Memel okolice
Autor:
Drzeworytnia Adolf Closs wg Gustav Schönleber
Według:

Tytuł:
[1] "Bernsteinbagger."; [2] "Bei Memel."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
140 zł

Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Typy litewskie
Autor:
Sosnowski
Według:

Tytuł:
[1] "(Costume d'hiver d'un Lithuanien.)"; [2] "(Costume d'hiver d'une Lithuanienne.)"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
zestaw dwóch rycin
Haslo:
Neringa (Juodkrantė) / Schwarzort
Autor:
Według:

Tytuł:
[1] "Die Kirche von Schwarzort."; [2] "Ansicht der "Kolonie" von Schwarzort."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Jaszuny / Jašiūnai / Feliks Boruń
Autor:
1) Feliks Zabłocki; 2) Edward Gorazdowski
Według:

Tytuł:
[1] "FELIKS BORUŃ (Podług fotografii Bayera)."; [2] "DWÓR W JASZUNACH."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
300 zł

Typ:
trzy ryciny na jednej karcie
Haslo:
Wilno-kościoły
Autor:
Według:

Tytuł:
[1] "GRÓB I OŁTARZ Św. KAZIMIERZA W KATEDRZE WILEŃSKIEJ."; [2] "ZŁOŻENIE ZWŁOK Św. KAZIMIERZA DO TRUMNY. (Dzieło Danckerst'a)."; [3] "CUD WSKRZESZENIA DZIEWECZKI U TRUMNY Św. KAZIMIERZA. (Dzieło Danckerst'a). 1349"
Technika:
Drzeworyty sztorcowe na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
zestaw 3 rycin
Haslo:
Typy litewskie / powstanie listopadowe
Autor:
Wg Juliusza Kossaka
Według:

Tytuł:
[1] "Jakaś niewiasta z dzieckiem na ręku zabiegła nam drogę...[...]"; [2] "...i odmówił nad nim modlitwę za konających... [...] (Rys. J. Kossak)"; [3] "Co więcej szydził z nich, bo przesadzając to w tę to w owę stronę przez szerokie rowy, igrał sobie z nimi.... [...]."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
240 zł

Typ:
dwie ryciny na dwóch stronach karty
Haslo:
Cranz / Zielonogrodsk / Mierzeja Kurońska / Kurische Nehrung / Kuršių nerija / Куршская коса
Autor:
[1] Monogramista C. L. wg Gustav Schönleber; [2] wg Gustav Schönleber
Według:

Tytuł:
[1] "Kurische Kähne mit Heu."; [2] "Kranz."
Technika:
Drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
trzy ryciny na dwóch stronach karty
Haslo:
Kłajpeda / Klaipėda / Memel
Autor:
Rycina 1) Drzeworytnia Adolf Closs wg Richard Püttner; rycina 2) wg Gustav Schönleber; 3) wg Johannes Gehrts
Według:

Tytuł:
[1] "Memel."; [2] "Bei Nimmersat."; [3] "An der russischen Grenze."
Technika:
Drzeworyty sztorcowe na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
zestaw czterech fotografii
Haslo:
Troki / Trakai
Autor:
Według:

Tytuł:
[1] ""Obozy" Troki - Kościół (wewnątrz) dn. 26.VII.35r. Kl. VI"; [2] ""Obozy" Troki - Kościół dn. 26.VI.1935r. Kl. VI"; [3] ""Obozy" Troki - Zamek dn. 25.VI.1935r. Kl. VI"; [4] ""Obozy" Troki - Jezioro Trockie dn. 25.VI.1935r. Kl. VI"
Technika:
Fotografie
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
druk (ilustracja) (3 widoki na jednej karcie)
Haslo:
Troki / Wołożyn
Autor:
Wg Józefa Myszkowskiego
Według:

Tytuł:
[1] "RUINY ZAMKU NA JEZIORZE TROCKIÉM [...]. 7547"; [2] "KOŚCIÓŁ W WOŁOŻYNIE. 7548"; [3] "DWÓR W WOŁOŻYNIE. 7549"
Technika:
Druki na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
zestaw dwóch rycin
Haslo:
Białoruś / Łotwa / Litwa
Autor:
[Wg Eustachego Tyszkiewicza]
Według:

Tytuł:
[1] "Tablica I. Kurhan w gubernii mińskiéj."; [2] "Tablica II. Rzeczy w kurhanach znajdowane."
Technika:
Litografie na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
zestaw pięciu rycin
Haslo:
Białoruś / Łotwa / Litwa
Autor:
[Wg Eustachego Tyszkiewicza]
Według:

Tytuł:
[1] "Tablica I. Kurhan w gubernii mińskiéj."; [2] "Tablica II. Rzeczy w kurhanach znajdowane."; [3] "Tablica III. Rzeczy w kurhanach znajdowane."; [4] "Tablica IV. Rzeczy w kurhanach znajdowane."; [5] "Tab. V Ubranie kobiety, odkryte w Taurogieniach, na Litwie.".
Technika:
Litografie na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
300 zł

Typ:
zestaw 2 rycin
Haslo:
Wilno
Autor:
Według:

Tytuł:
[1] "Widok miasta Wilna."; [2] "Plan miasta Wilna z czasów Jagiełły. *)"
Technika:
Litografie na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
300 zł

Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Typy litewskie
Autor:
Według:

Tytuł:
[1] Wieśniak litewski; [2] Wieśniaczka litewska / "WIEŚNIAK LITEWSKI."; [2] "WIEŚNIACZKA LITEWSKA."
Technika:
drzeworyty sztorcowe wtórnie kolorowane na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
130 zł

Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Typy litewskie
Autor:
Według:

Tytuł:
[1] [Wieśniak litewski] "WIEŚNIAK LITEWSKI."; [2] [Wieśniaczka litewski] "WIEŚNIACZKA LITEWSKA."
Technika:
drzeworyty sztorcowe na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy polskie / Typy litewskie
Autor:
Według:

Tytuł:
"54 1. Mazoviens, 2. Montagnards, 3. Lithuaniens, 4. Krakoviens."
Technika:
staloryt na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina (kompozycja)
Haslo:
Kalwaria i powiat / Kalvarija / Niemen / Nemunas
Autor:
Według:

Tytuł:
"81. POW. KALWARYJSKI GUB. SUWALSKIEJ Typ z powiatu kalwaryjskiego. Nad Niemnem."
Technika:
chromolitografia na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
270 zł

Typ:
rycina (kompozycja)
Haslo:
Władysławów (Nowe Miasto) i powiat / Kudirkos Naumiestis (Vladislavovas)
Autor:
Według:

Tytuł:
"84. POW. WŁADYSŁAWOWSKI GUB. SUWALSKIEJ Kościół we Władysławowie z częścią miasta."
Technika:
chromolitografia na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina (kompozycja)
Haslo:
Wyłkowyszki (Wiłkowyszki) powiat / Vilkaviškis / Pojeziory / Paežeriai
Autor:
Według:

Tytuł:
"85. POW. WYŁKOWYSKI GUB. SUWALSKIEJ Pałac w Pojeziorach."
Technika:
chromolitografia na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
270 zł

Zaznacz wszystko