Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
rycina
Haslo:
Pogoń (herb)
Autor:
Albert Vogel wg Juliusza Kossaka
Według:

Tytuł:
"Właściwy herb litewski."
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy litewskie
Autor:
Według:

Tytuł:
"Włościanie Litewscy."
Technika:
litografia na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
140 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wiłkomierz okolice / Ukmergė
Autor:
Kazimierz Krzyżanowski wg Wojciecha Gersona
Według:

Tytuł:
"WŁOŚCIANIE W STROJACH ŚWIĄTECZNYCH."
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wiłkomierz okolice / Ukmergė
Autor:
Ludwik Frick wg Wojciecha Gersona
Według:

Tytuł:
"WNĘTRZE CHATY."
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wilno
Autor:
Aleksander Regulski
Według:

Tytuł:
"WNĘTRZE KAPLICY OSTROBRAMSKIEJ W WILNIE. (Podług nadesłanego stalorytu)."
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
270 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wilno-kościoły
Autor:
Według:

Tytuł:
"Wnętrze kościoła św. Mikołaja w Wilnie."
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wilno
Autor:
Według:

Tytuł:
"Wnętrze sali w Obserwatoryum Astronomiczném w Wilnie. (3628)"
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
270 zł

Typ:
zestaw rycin na 2 kartach
Haslo:
Jasna Górka
Autor:
Według:

Tytuł:
Wykopaliska w Jasnej-Górce na "Pogan-Kapej" / "WYKOPALISKA W JASNÉJ-GÓRCE NA "POGAN-KAPEJ"."
Technika:
drzeworyty sztorcowe na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
trzy ryciny na jednej karcie
Haslo:
Jasna Górka
Autor:
Franciszek Szymański wg Tadeusza Dowgirda
Według:

Tytuł:
"Wykopaliska w Jasnéj-Górce. Rysował z natury T. Dowgird. Przecięcie Kurhanu. Przedmioty tak jak leżały w ziemi. Części pancerza naturalnéj wielkości. (6190)"
Technika:
drzeworyty sztorcowe na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
rycina (kompozycja)
Haslo:
Jasna Górka
Autor:
Franciszek Szymański wg Tadeusza Dowgirda
Według:

Tytuł:
"Wykopaliska w Jasnogórce w Gubernii Kowieńskiej. Rysował z natury Tadeusz Dowgird. (6653)"
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Szawle / Šiauliai
Autor:
Adam wg Bronisława Podbielskiego
Według:

Tytuł:
Wystawa Rolniczo-Przemysłowa w Szawlach / "WYSTAWA ROLNICZO-PRZEMYSŁOWA W SZAWLACH. Rozdanie nagród. Rysował Podbielski. 243"
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
240 zł

Typ:
dwie ryciny na jednej karcie
Haslo:
Szawle / Šiauliai
Autor:
1) Józef Łoskoczyński; 2) Edward Nicz; obie ryciny wg Ksawerego Pillatiego na podstawie Romana Szwojnickiego
Według:

Tytuł:
Wystawa Rolniczo w Szawlach / "WYSTAWA ROLNICZA W SZAWLACH. Rysował Ksawery Pillati, podług szkiców z natury Szwojnickiego. 569"
Technika:
drzeworyty sztorcowe na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
240 zł

Typ:
druk (ilustracja)
Haslo:
Wilno
Autor:
wg Tadeusza Rostworowskiego
Według:

Tytuł:
"Wystawa w Wilnie. Rysował na miejscu Tadeusz hr. Rostworowski. (3115)"
Technika:
druk na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
druk (ilustracja)
Haslo:
Wilno
Autor:
wg Stanisława Lenca
Według:

Tytuł:
"Wystawa w Wilnie. Według nadesłanych materyałów szkicował St. Lenc."
Technika:
druk na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wilno
Autor:
wg Alfreda Izydora Römera (?)
Według:

Tytuł:
Wyścigi włościańskie w Wilnie, w roku 1866 / "WYŚCIGI WŁOŚCIAŃSKIE W WILNIE, W ROKU 1866. (Rysował E. W. Römer)."
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wojna polsko-bolszewicka / Litwa / Białoruś
Autor:
Wiktor Ignacy Gutowski
Według:

Tytuł:
"W okopach I. bat. 4 p. p. Leg." / "4 pułk piechoty Legionów na Litwie 1919"
Technika:
litografia na tincie na kartonie
Pełny opis i większe skany/more details
700 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Litwa-etnografia
Autor:
Według:

Tytuł:
"Zabudowanie włościanina litewskiego."
Technika:
litografia na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wilno
Autor:
P. Dziedzic
Według:

Tytuł:
"Zamek książąt litewskich w Wilnie, przed rokiem 1797."
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
druk (ilustracja) (kompozycja)
Haslo:
Typy litewskie
Autor:
wg Juliana Fałata
Według:

Tytuł:
"ZE SZKICÓW LITEWSKICH J. Fałata. (1268)"
Technika:
druk na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
90 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wiłkomierz okolice / Ukmergė
Autor:
F. Schnage (Sznage) wg Wojciecha Gersona
Według:

Tytuł:
"ZGRZYBIĄŁI CIESZĄ SIĘ WIDOKIEM PRACUJĄCYCH."
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Zaznacz wszystko