Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
rycina
Haslo:
Wilia / okolice Kowna / Napoléon Bonaparte (Napoleon I)
Autor:
Andrzej Zajkowski wg Jana Chełmińskiego
Według:

Tytuł:
"Jan Chełmiński: Epizod z wojen Napoleońskich-przeprawa przez Wilię."
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
300 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Połąga / Palanga
Autor:
Kazimierz Piastuszkiewicz wg A. Zientarskiego
Według:

Tytuł:
"Kaplica na górze Biruty. Podług szkicu Zientarskiego 942"
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wilno
Autor:
Według:

Tytuł:
"Kaplica Ś. Kazimierza w Wilnie."
Technika:
litografia na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina / mapa
Haslo:
Prusy Wschodnie
Autor:
[Xylographische Atelier von Otto Spamer]
Według:

Tytuł:
"Kärtchen vom alten Preußen."
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
50 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Mierzeja Kurońska / Kurische Nehrung / Kuršių nerija / Куршская коса
Autor:
Nieustalony drzeworytnik z Drzeworytni Adolf Closs wg Gustav Schönleber
Według:

Tytuł:
"Kiefernwald am Kurischen Haff. Von Gustav Schönleber."
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wiłkomierz okolice / Ukmergė
Autor:
Ludwik Frick wg Wojciecha Gersona
Według:

Tytuł:
"KOŁYSKA."
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
80 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wilno-kościoły
Autor:
Według:

Tytuł:
"KOSCIÓŁ SWIĘTEGO KRZYŻA czyli BONIFRATRÓ[W] W WWILNIE."
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
240 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wilno-kościoły
Autor:
Według:

Tytuł:
"Kościołek Ś-téj Anny w Wilnie."
Technika:
litografia na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
200 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wilno-kościoły
Autor:
Według:

Tytuł:
"Kościół archipresbiteryalny św. Jana Chrzciciela."
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Poławeń (Pałewenis) / Palėvenė
Autor:
wg Alfreda Rurawskiego
Według:

Tytuł:
"Kościół i b. klasztor ks. ks. dominikanów w Aukszta-Letuwie, w pow. wilkomiérskim."
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wilno-kościoły
Autor:
Według:

Tytuł:
"Kościół katedralny świętego Stanisława w Wilnie."
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wilno-kościoły
Autor:
Stanisław Baranowski
Według:

Tytuł:
"Kościół katedralny w Wilnie."
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wilno-kościoły
Autor:
Władysław Bojarski [wg Jana Nepomucena Lewickiego]
Według:

Tytuł:
"Kościół katedralny w Wilnie."
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wilno-kościoły
Autor:
Władysław Bojarski wg Jana Nepomucena Lewickiego
Według:

Tytuł:
"KOŚCIÓŁ KATEDRALNY W WILNIE. (Rysował z fotografii Lewicki)."
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wilno-kościoły
Autor:
Władysław Bojarski wg Jana Nepomucena Lewickiego
Według:

Tytuł:
Kościół katedralny w Wilnie / "KOŚCIÓŁ KATEDRALNY W WILNIE. (Rysował z fotografii Lewicki)."
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wilno-kościoły
Autor:
wg Bronisława Podbielskiego
Według:

Tytuł:
"KOŚCIÓŁ MISSYONARZY W WILNIE. (Rysował z fotografii Podbielski)."
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wilno-kościoły
Autor:
Według:

Tytuł:
"Kościół Ś-éj Anny w Wilnie."
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wilno-kościoły
Autor:
Według:

Tytuł:
"Kościół świętego Ducha."
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wilno-kościoły
Autor:
Według:

Tytuł:
"Kościół świętego Mikołaja."
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wilno-kościoły
Autor:
Według:

Tytuł:
"Kościół świętéj Anny."
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Zaznacz wszystko