Grafiki i fotografie
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
druk (ilustracja)
Haslo:
Typy literackie / rzeźba polska / Wajdelota
Autor:
wg Ludwika Stasiaka na podstawie Stanisława Romana Lewandowskiego
Według:

Tytuł:
"WAJDELOTA. Rzeźba St. Lewandowskiego. Rysował Ludwik Stasiak w Krakowie. 1710 [...]"
Technika:
druk na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy litewskie
Autor:
Według:

Tytuł:
"Wajdelota z kozłem."
Technika:
litografia na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wilno-kościoły
Autor:
Antoni Oleszczyński wg Jana Chruckiego
Według:

Tytuł:
Widok Kalwarii pod Wilnem / "WIDOK KALWARYI POD WILNEM."
Technika:
staloryt z akwafortą na kartonie
Pełny opis i większe skany/more details
330 zł

Typ:
druk (ilustracja)
Haslo:
Kowno / Kaunas
Autor:
Według:

Tytuł:
"WIDOK OGÓLNY KOWNA."
Technika:
druk na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
druk (ilustracja)
Haslo:
Wilno-kościoły
Autor:
Według:

Tytuł:
"WIDOK OGÓLNY WILNA OD STRONY XX. MISYONARZY."
Technika:
druk na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Kowno / Kaunas
Autor:
Według:

Tytuł:
"Widok ruin zamku w Kownie."
Technika:
litografia na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wilno
Autor:
Według:

Tytuł:
"Widok starożytnéj fasady Ostréjbramy w Wilnie od wjazdu do miasta; zdjęty roku 1845."
Technika:
litografia na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
220 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wilno
Autor:
Monogramista F. Sl (albo E. Sl.)
Według:

Tytuł:
"Widok zewnętrzny b. obserwatoryum astronomicznego w Wilnie. 525"
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
240 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wilno
Autor:
Jan Krajewski wg Ludomira Dymitrowicza
Według:

Tytuł:
"Widok zgorzałego obserwatoryum w Wilnie, od strony ogrodu uniwersyteckiego. (3660)"
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
140 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wiłkomierz okolice / Ukmergė / Święta (rzeka)
Autor:
Jan Styfi wg Wojciecha Gersona
Według:

Tytuł:
"WIDOK Z NAD BRZEGÓW RZEKI ŚWIĘTÉJ."
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
150 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wiłkomierz okolice / Ukmergė
Autor:
F. Schnage wg Wojciecha Gersona
Według:

Tytuł:
"WIEJSKA KRASAWICA."
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wiłkomierz okolice / Ukmergė
Autor:
F. Schnage wg Wojciecha Gersona
Według:

Tytuł:
"WIELBICIELE."
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
160 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wiłkomierz okolice / Ukmergė
Autor:
Edward Gorazdowski wg Wojciecha Gersona
Według:

Tytuł:
"WIEŚ W ZIMIE."
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
120 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Typy litewskie
Autor:
Edward Gorazdowski wg Jana Moniuszki
Według:

Tytuł:
"Wigilia Nowego Roku na Litwie. Rysunek Moniuszki. (6431)"
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
180 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wojna polsko-bolszewicka / Wilia / Вілія / Вяльля / Neris
Autor:
Wiktor Ignacy Gutowski
Według:

Tytuł:
"Wilia." / "4 pułk piechoty Legionów na Litwie 1919"
Technika:
litografia na tincie na kartonie
Pełny opis i większe skany/more details
700 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wilno
Autor:
Według:

Tytuł:
"Wilno."
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
600 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wilno
Autor:
Według:

Tytuł:
"Wilno."
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
600 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wilno
Autor:
Według:

Tytuł:
"Wilno."
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
700 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wilno-panoramy
Autor:
Według:

Tytuł:
"Wilno."
Technika:
drzeworyt sztorcowy na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
250 zł

Typ:
rycina
Haslo:
Wilno
Autor:
Według:

Tytuł:
Wilno Góra Giedymina / "La montagne du Château a Wilna."
Technika:
staloryt na papierze
Pełny opis i większe skany/more details
270 zł

Zaznacz wszystko